W XXI przewagę konkurencyjną będą zdobywały te firmy, które zrozumieją, że ich największym zasobem jest wiedza i doświadczenie pracowników i będą stwarzały takie warunki pracy, aby pracownicy chcieli się tymi zasobami ze sobą dzielić. Warunkiem sukcesu bowiem będzie współpraca, a nie współzawodnictwo w zespołach.

Budowanie i wzmacnianie zespołów – warsztat oparty o model 5 dysfunkcji pracy zespołowej. 

Zespół realizuje wspólne cele biznesowe wtedy, gdy poszczególni jego członkowie są równie mocno zaangażowani w podejmowane działania i biorą odpowiedzialność za osiągane wyniki. Aby się angażować trzeba mieć poczucie wpływu na decyzje, które zapadają i widzieć sens planowanych i wykonywanych zadań. Dlatego często narzucane odgórnie rozwiązania spotykają się w zespołach z dezaprobatą. Niestety zwykle pracownicy nie mają odwagi o tym rozmawiać. Różnice zdań wywołują konflikty, a ludzie boją się konfliktów, wolą mieć tzw. święty spokój. Podstawą procesu jest zbudowanie zaufania w zespole, po to, aby jego członkowie mieli odwagę rozmawiać o rzeczach trudnych i ważnych. Tylko w ten sposób zespół wypracowuje wspólne rozwiązania, za które potem poszczególni jego członkowie biorę odpowiedzialność. Warsztat ma na celu usprawnienie komunikacji, buduje zaufanie członków zespołu oraz kulturę rozwiązywania konfliktów.

Ramowy program:

Wstępem do procesu jest diagnoza mocnych i słabych stron zespołu w oparciu o model „Pięciu dysfunkcji pracy  Zespołowej” – przeprowadzona na podstawie ankiety wypełnionej przez wszystkich członków zespołu.

Sam proces zakłada dwa, ośmiogodzinne dni szkoleniowe, które podzielone są na następujące moduły – sesje.

  1. Omówienie wyników ankiety, zbudowanie bezpieczeństwa.
  2. Budowanie zaufania w zespole.
  3. Konstruktywny konflikt – wzrost zaangażowania.
  4. Wzmacnianie odpowiedzialności za wyniki.
  5. Kreowanie wizji i wytyczanie celów zespołu.

Dla kogo jest polecany?

– zespołów projektowych, sprzedażowych, usługowych, chcących poprawić swoją efektywność
– zespołów przechodzących zmianę
– zespołów dotkniętych wypaleniem zawodowym
– zespołów z trudnością realizujących cele

 

Szkolenia dla handlowców i pracowników obsługi klienta

Skuteczna sprzedaż jest wciąż jeszcze, a może dzisiaj przede wszystkim miarą sukcesu firm i organizacji. I choć wydawać by się mogło, że na temat sprzedaży dzisiaj wiemy już wszystko, to niestety w praktyce okazuje się , że procesy sprzedażowe stwarzają pracownikom nadal ogromne trudności. Nie wystarczy tu bowiem nauczyć się technik i teoretycznych zasad, bo tam gdzie w grę wchodzą relacje i emocje ważne jest coś więcej. Ważna jest postawa, determinacja , odporność na stres. W naszych szkoleniach zwracamy na te czynniki szczególną uwagę. Realizujemy szkolenia zamknięte, dla działów sprzedaży i obsługi klienta, przygotowane specjalnie pod potrzeby konkretnej organizacji.

Obszary naszej specjalizacji szkoleniowej :
• Sprzedaż i obsługa klienta
• Negocjacje handlowe
• Budowanie dobrych relacji z klientem
• Komunikacja