T: 604 636 936

e.trzcinska@wcrb.pl

Wspieramy przedsiębiorców, menedżerów oraz liderów w pokonywaniu codziennych i niecodziennych trudności. Tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i promowania dobrych praktyk w biznesie.

ZAUFANIE WSPÓŁPRACA EFEKTY

Nazywam się Ewa Trzcińska  - Centrum Rozwoju Biznesu stworzyłam
z potrzeby dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem oraz inspirowania do zmian.

Łączę kompetencje coacha i mentora biznesu z blisko 30 letnim doświadczeniem współzarządzania rodzinną firmą produkcyjną, gdzie odpowiedzialna byłam przede wszystkim za zespół sprzedaży (wyznaczanie celów, analizę kosztów, kontakty z klientami, negocjacje), a także wsparcie produkcji i wdrażanie strategii rozwoju.

Znam i rozumiem nie tylko procesy sprzedażowe i analityczne, ale także produkcyjne. Znam także i rozumiem wyzwania firm rodzinnych, plusy i minusa łączenia relacji osobistych i zawodowych, a także czynniki sukcesu procesu sukcesji.

Bliski jest mi partnerski model zarządzania, ponieważ wiem, że jest on efektywny, wymaga jednak odwagi i dużej świadomości lidera.

Znam siłę i skuteczność coachingu i mentoringu biznesowego, ponieważ sama doświadczyłam takiego wsparcia i było ono nie do przecenienia, zwłaszcza w momentach kryzysowych.

Moi klienci cenią mnie przede wszystkim za wiedzę i bogate doświadczenie biznesowe, za otwartość dzielenia się i wykorzystywania posiadanych kompetencji w różnych sytuacjach, za umiejętność zadawania pytań, motywowanie do działania, a także za uważność.

W pracy ze mną doceniają „kombinacją zwykłej ludzkiej empatii i ciepła z życzliwą twardością menedżera z wieloletnim doświadczeniem”.

Nazywam się Ewa Trzcińska - Centrum Rozwoju Biznesu stworzyłam z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz inspirowania do zmian.

Łączę kompetencje coacha i mentora biznesu z blisko 30 letnim doświadczeniem współzarządzania rodzinną firmą produkcyjną, gdzie odpowiedzialna byłam przede wszystkim za zespół sprzedaży (wyznaczanie celów, analizę kosztów, kontakty z klientami, negocjacje), a także wsparcie produkcji i wdrażanie strategii rozwoju.

Znam nie tylko procesy sprzedażowe i analityczne, ale także produkcyjne. Rozumiem wyzwania firm rodzinnych, plusy i minusy łączenia relacji osobistych i zawodowych, a także czynniki sukcesu procesu sukcesji.

Cenię sobie partnerski model zarządzania, ponieważ wiem, że jest on efektywny, wymaga jednak odwagi i dużej świadomości lidera.

Znam siłę i skuteczność coachingu i mentoringu biznesowego.  Doświadczyłam takiego wsparcia i było ono nie do przecenienia, zwłaszcza w momentach kryzysowych.

Moi klienci cenią mnie przede wszystkim za wiedzę i bogate doświadczenie biznesowe.  Za otwartość dzielenia się i wykorzystywania posiadanych kompetencji w różnych sytuacjach, umiejętność zadawania pytań i motywowanie do działania.

W pracy ze mną doceniają uważność oraz  „kombinację zwykłej ludzkiej empatii i ciepła z życzliwą twardością menedżera z wieloletnim doświadczeniem”.

Centrum Rozwoju Biznesu

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

Rekomendacje