T: 604 636 936

e.trzcinska@wcrb.pl

Coaching & Mentoring

Czym jest COACHING i MENTORING ?

Coaching i mentoring są procesami nastawionymi na rozwój klienta (coachee / mentee), a efektem obu procesów jest zmiana w obszarze,   w którym klient potrzebuje.

Coach jest towarzyszem klienta na drodze do osiągniecia zmiany. Bazując na jego potencjale, stosując odpowiednie techniki jak: zadawanie pytań, odzwierciedlanie, parafrazowanie, udzielanie informacji zwrotnej – zachęca klienta do refleksji, wyciągania wniosków, planowania działań. Wspiera klienta w identyfikowaniu zasobów i silnych stron oraz dostrzeganiu możliwych opcji wyboru drogi. Pomaga pokonywać bariery i ograniczenia.

Mentor dokłada do tego transfer wiedzy i doświadczenia.

Mentoring = Coaching + Transfer Wiedzy i Doświadczenia.

Coaching biznesowy, w którym się specjalizuję, podobnie jak mentoring skupia się na pracy w obszarze zawodowym klienta. Moje kompetencje, umiejętności i doświadczenie,  pozwalają mi z powodzeniem  łączyć rolę coacha i mentora. Prowadząc procesy mentor coachingowe dopasowuję styl pracy oraz narzędzia do sytuacji i potrzeb klienta.

Moimi klientami są najczęściej:

 • właściciele i kadra zarządzająca małych i średnich przedsiębiorstw, często z branż produkcyjno-technicznych
 • właściciele i członkowie kadry zarządzającej firm rodzinnych, często funkcjonujący w relacjach osobisto-zawodowych
 • przedsiębiorcy prowadzący JDG
 • zespoły sprzedażowe.

Executive coaching skierowany jest do kadry zarządzającej, właścicieli firm oraz członków zarządu, zarówno obecnych, jak i tych, którzy do tych funkcji aspirują. Sprawowanie ról zarządczych często wiąże się z dużym poczuciem osamotnienia. Znam doskonale to uczucie. Na mojej drodze poszukiwania idealnego modelu zarządzania, często czułam się samotna. Wiem, że executive coach może być w takiej sytuacji idealnym partnerem, który wspiera  w pokonywaniu wyzwań i podejmowaniu tych najtrudniejszych działań i decyzji.

 

Kiedy mogę Cię wspierać jako coach:

 • Jeśli jako lider czujesz się przytłoczony ciężarem obowiązków i odpowiedzialności, potrzebujesz złapać oddech ( work-life balance ), lepiej zarządzać swoimi emocjami, odbudować motywację i chęć do działania.
 • Masz wątpliwości co do przyjętej strategii rozwoju firmy lub sposobu zarządzania i chcesz obgadać je z osobą, która rozumie Twoje dylematy, a jednocześnie nie jest uwikłana w relacje w Twojej organizacji.
 • Widzisz potrzebę zmian np. konieczność wdrożenia nowej strategii, ale nie wiesz jak się do tego zabrać.
 • Prowadzisz firmę rodzinną np. ze swoją żoną/mężem, partnerką/partnerem, dzieckiem, rodzicem i potrzebujesz rozdzielić relację zawodową od relacji osobistej.
 • Chcesz powoli wycofywać się z części swoich obowiązków, wdrażając swojego następcę i potrzebujesz kogoś, kto wesprze ten proces.
 • Przygotowujesz się do objęcia wyższego stanowiska i przejęcia szerszego zakresu obowiązków, potrzebujesz przyjrzeć się swoim zasobom, nakreślić obszary do rozwoju i wzmocnić wiarę we własne możliwości.
 • Chcesz umocnić swoją pozycję w organizacji, zwiększyć swoje poczucie wpływu na decyzje i działania.
 

Jako mentor służę swoją wiedzą i doświadczeniem jeśli potrzebujesz: 

 • Doprecyzować cele rozwojowe (swoje i organizacji), wyznaczyć mierzalne wskaźniki osiągnięcia sukcesu, zaplanować działania.
 • Otrzymać rzetelną informację zwrotną, w odniesieniu do Twoich wątpliwości, planów, działań w obszarze dotyczącym Twoich zasobów, stylu zarządzania, strategii, sposobu komunikacji.
 • Spojrzenia z innej perspektywy, pokazania innej opcji wyboru.
 

Jak wygląda proces mentor coachingu ze mną ?

 • Zaczynamy od bezpłatnej sesji zerowej, na której omawiamy specyfikę coachingu i mentoringu, badamy potrzeby Twoje i organizacji  oraz przedstawiamy wzajemne oczekiwania. Jest to sesja niezobowiązująca, podczas której sprawdzamy, czy nam ze sobą „ po drodze”.  Takie  „dopasowanie” jest niezwykle ważne, ponieważ jest to proces oparty na zaufaniu i partnerskiej relacji. Pracujemy dalej, tylko jeśli obie strony uznają, że taką relację możemy zbudować i że będzie to dla nas wartościowy proces.
 • Pierwsza sesja procesowa to przede wszystkim ustalenie zasad współpracy, nakreślenie celów i wskaźników efektywności procesu.
 • Kolejne sesje to doprecyzowanie celów, ustalanie planu działania, omawianie postępów. W pierwszym etapie procesu często musimy uporać z ograniczającymi przekonaniami i emocjami, przyjrzeć Twoim wartościom, aby następnie przejść do merytoryki i działań biznesowych. To Ty decydujesz, czym chcesz się zając na każdym spotkaniu. Widzimy się co  2 – 3 tygodnie, przez okres kilku miesięcy. Duża praca dzieje się między spotkaniami. Jest to czas na działanie, testowanie  nowych rozwiązań, przemyślenia.
 • Ostatnia sesja to podsumowanie procesu, przyjrzenie się temu w jakich obszarach jesteś silniejszy, jakie zdobyłeś kompetencje, jak zmieniły się Twoje nawyki i działania, no i przede wszystkim na ile osiągnąłeś swoje cele. Jest to też czas na wzajemny feedback oraz świętowanie.
 

Jakie korzyści daje proces mentor coachingu?

Badania rynkowe pokazują, że procesy coachingowe i mentoringowe są o wiele bardziej efektywne niż np. szkolenia. Coachee/ Mentee zdobywają nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także zmieniają swoje postawy i zachowania. Przekłada się to na ich zwiększoną efektywność, a także na lepsze wyniki dla organizacji.

Jakie korzyści najczęściej zauważają klienci:

 • Precyzyjne zdefiniowanie celów, zarówno tych operacyjnych dla organizacji jak i rozwojowych dla menedżera, co pozwala w znacznym stopniu ukierunkować działania i skupić na najważniejszych obszarach.
 • Wzrost zaufania do samego siebie, poprzez lepsze poznanie swoich mocnych stron, ale także ograniczeń i podniesienie świadomości jak z nimi pracować.
 • Dostrzeżenie większej liczby możliwych opcji  i rozwiązań, dzięki wnoszeniu przez mentora nowej perspektywy.
 • Wzrost efektywności osobistej, bardziej świadome i szybsze podejmowanie decyzji.
 • Lepsze wyniki w pracy, wzrost umiejętności komunikacyjnych oraz zdolności przywódczych.
 • Zredukowanie syndromu „ samotności szefa”, większa inteligencja emocjonalna, obniżenie poziomu stresu, lepsze samopoczucie.
 
 

 UMÓW SIĘ

Leadership coaching to proces, w którym coach pracuje z liderem, aby pomóc mu rozwijać i doskonalić jego umiejętności przywódcze. Skierowany jest do przedsiębiorców, obecnych i przyszłych menedżerów, liderów zespołów oraz wszystkich, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje przywódcze. Celem procesu jest identyfikacja obszarów, w których lider potrzebuje wzmocnienia, a następnie wspieranie go w opracowaniu i wdrażaniu konkretnych strategii i działań.

 

Kiedy mogę Cię wspierać jako coach:

 • Kiedy potrzebujesz rozwinąć swoje umiejętności przywódcze w zakresie: zarządzania zespołem, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji.
 • Chcesz zwiększyć swoją widoczność w organizacji, planujesz rozwój kariery lub już jesteś w procesie zmiany ze stanowiska eksperckiego na stanowisko menedżerskie.
 • Chcesz lepiej rozumieć siebie jako lider,  świadomie zarządzać swoimi emocjami, zredukować poziom towarzyszącego Ci stresu związanego z poczuciem odpowiedzialności. Zidentyfikować swoje mocne i słabe strony oraz wykorzystywać swoje atuty w roli lidera.
 • Chcesz zwiększyć swoją efektywność jako lider w: zarządzaniu zespołem, osiąganiu celów (swoich i organizacji), adaptowaniu się do zmian.
 • Potrzebujesz większej pewności siebie jako lider w: podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów, wywieraniu wpływu oraz reagowaniu na zmiany otoczenia biznesowego.
 

Jako mentor służę swoją wiedzą i doświadczeniem jeśli potrzebujesz: 

 • Doprecyzować cele rozwojowe (swoje i organizacji), wyznaczyć mierzalne wskaźniki osiągnięcia sukcesu, zaplanować działania.
 • Otrzymać rzetelną informację zwrotną, w odniesieniu do Twoich wątpliwości, planów, działań w obszarze dotyczącym Twojego stylu przywództwa oraz efektywności zarządzania zespołem.
 • Spojrzenia z innej perspektywy, pokazania innych możliwości działania i reagowania.
 

Jak wygląda proces mentor coachingu ze mną ?

 • Zaczynamy od bezpłatnej sesji zerowej, na której omawiamy specyfikę coachingu i mentoringu, badamy potrzeby Twoje i organizacji  oraz przedstawiamy wzajemne oczekiwania. Jest to sesja niezobowiązująca, podczas której sprawdzamy, czy nam ze sobą „ po drodze”.  Takie  „dopasowanie” jest niezwykle ważne, ponieważ jest to proces oparty na zaufaniu i partnerskiej relacji. Pracujemy dalej, tylko jeśli obie strony uznają, że taką relację możemy zbudować i że będzie to dla nas wartościowy proces.
 • Pierwsza sesja procesowa to przede wszystkim ustalenie zasad współpracy, nakreślenie celów i wskaźników efektywności procesu.
 • Kolejne sesje to doprecyzowanie celów, ustalanie planu działania, omawianie postępów. W pierwszym etapie procesu często musimy uporać z ograniczającymi przekonaniami i emocjami, przyjrzeć Twoim wartościom, aby następnie przejść do merytoryki i działań biznesowych. To Ty decydujesz, czym chcesz się zając na każdym spotkaniu. Widzimy się co  2 – 3 tygodnie, przez okres kilku miesięcy. Duża praca dzieje się między spotkaniami. Jest to czas na działanie, testowanie  nowych rozwiązań, przemyślenia.
 • Ostatnia sesja to podsumowanie procesu, przyjrzenie się temu w jakich obszarach jesteś silniejszy, jakie zdobyłeś kompetencje, jak zmieniły się Twoje nawyki i działania, no i przede wszystkim na ile osiągnąłeś swoje cele. Jest to też czas na wzajemny feedback oraz świętowanie.
 

Jakie korzyści daje proces mentor coachingu?

Badania rynkowe pokazują, że procesy coachingowe i mentoringowe są o wiele bardziej efektywne niż np. szkolenia. Coachee/ Mentee zdobywają nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także zmieniają swoje postawy i zachowania. Przekłada się to na ich zwiększoną efektywność, a także na lepsze wyniki dla organizacji.

Jakie korzyści najczęściej zauważają klienci:

 • Zwiększenie zaangażowania zespołu poprzez lepsze motywowanie, precyzyjne udzielanie informacji zwrotnej, lepszą komunikację i delegowanie zadań.
 • Zmniejszenie rotacji pracowników, poprzez świadome budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej opartej na współpracy i zaufaniu.
 • Poprawę wydajności swojej i zespołu i w efekcie poprawę wyników finansowych.
 • Większą pewność siebie w podejmowaniu trudnych decyzji i rozwiązywaniu problemów.
 • Zwiększenie innowacyjności, liderzy którzy rozwijają się dzięki procesom coachingowym i mentoringowym są bardziej otwarci na nowe pomysły.
 • Zwiększenie szansy na awans, bardziej świadome rozwijanie ścieżki kariery.
 • Zmniejszenie poziomu stresu wynikającego z niepewności i poczucia odpowiedzialności, lepsze zarządzanie emocjami.
 • Zredukowanie syndromu „ samotności szefa”.
 
 

 UMÓW SIĘ

Coaching przedsiębiorczości to proces wsparcia, w którym profesjonalny coach pracuje z przedsiębiorcą, aby pomóc mu wzmocnić jego kompetencje w zakresie zarządzania i osiągania celów biznesowych. Może być przydatny w różnych fazach rozwoju biznesu, od startu firmy, przez etapy wzrostu, aż do kwestii sukcesji czy wyjścia z biznesu.

 

Kiedy mogę Cię wspierać jako coach?

 •  Myślisz bądź już zdecydowałeś o założeniu własnej firmy i potrzebujesz opracować model biznesowy, stworzyć strategię i wypracować cele na start.
 • Jeśli prowadzisz firmę i chcesz ją rozwinąć: opracować strategię wzrostu, lepiej zarządzać zespołem, rozwiązywać problemy, które blokują rozwój.
 • Kiedy musisz podjąć kluczowe decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania lub rozwoju Twojej firmy.
 • Kiedy potrzebujesz wzmocnić swoje kompetencje w obszarze przywództwa: zarządzania zespołem, motywowania, komunikacji.
 • Jeśli chcesz zwiększyć efektywność swojej pracy, zarządzania czasem, planowania, wyznaczania celów.
 • Jeśli potrzebujesz lepiej poznać i zrozumieć siebie jako przedsiębiorca, zidentyfikować swoje mocne i słabe strony, przyjrzeć się swoim priorytetom i wartościom, lepiej zarządzać emocjami.
 

Jako mentor służę swoją wiedzą i doświadczeniem jeśli potrzebujesz:

 • Doprecyzować cele rozwojowe (swoje i organizacji), wyznaczyć mierzalne wskaźniki osiągnięcia sukcesu, zaplanować działania.
 • Otrzymać rzetelną informację zwrotną, w odniesieniu do Twoich wątpliwości, planów, działań w obszarze dotyczącym Twoich zasobów, modelu biznesowego, strategii sprzedażowej i marketingowej, wybory rynku i grupy docelowej, stylu zarządzania.
 • Spojrzenia z innej perspektywy, pokazania innej opcji wyboru.
 

Jak wygląda proces mentor coachingu ze mną ?

 • Zaczynamy od bezpłatnej sesji zerowej, na której omawiamy specyfikę coachingu i mentoringu, badamy potrzeby Twoje i organizacji oraz przedstawiamy wzajemne oczekiwania. Jest to sesja niezobowiązująca, podczas której sprawdzamy, czy nam ze sobą „ po drodze”. Takie „dopasowanie” jest niezwykle ważne, ponieważ jest to proces oparty na zaufaniu i partnerskiej relacji. Pracujemy dalej, tylko jeśli obie strony uznają, że taką relację możemy zbudować i że będzie to dla nas wartościowy proces.
 • Pierwsza sesja procesowa to przede wszystkim ustalenie zasad współpracy, nakreślenie celów i wskaźników efektywności procesu.
 • Kolejne sesje to doprecyzowanie celów, ustalanie planu działania, omawianie postępów. W pierwszym etapie procesu często musimy uporać z ograniczającymi przekonaniami i emocjami, przyjrzeć Twoim wartościom, aby następnie przejść do merytoryki i działań biznesowych. To Ty decydujesz, czym chcesz się zając na każdym spotkaniu. Widzimy się co 2 – 3 tygodnie, przez okres kilku miesięcy. Duża praca dzieje się między spotkaniami. Jest to czas na działanie, testowanie nowych rozwiązań, przemyślenia.
 • Ostatnia sesja to podsumowanie procesu, przyjrzenie się temu w jakich obszarach jesteś silniejszy, jakie zdobyłeś kompetencje, jak zmieniły się Twoje nawyki i działania, no i przede wszystkim na ile osiągnąłeś swoje cele. Jest to też czas na wzajemny feedback oraz świętowanie.
 

Jakie korzyści daje proces mentor coachingu?

Badania rynkowe pokazują, że procesy coachingowe i mentoringowe są o wiele bardziej efektywne niż np. szkolenia. Proces jest dostosowany do indywidulanych potrzeb oraz celów przedsiębiorcy. Coachee/ Mentee zdobywają nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także zmieniają swoje postawy i zachowania. Przekłada się to na ich zwiększoną efektywność, a także na lepsze wyniki dla organizacji.

Jakie korzyści najczęściej zauważają klienci:

 • Precyzyjne zdefiniowanie celów, zarówno tych operacyjnych dla organizacji jak i rozwojowych dla przedsiębiorcy, co pozwala w znacznym stopniu ukierunkować działania i skupić na najważniejszych obszarach.
 • Wzrost zaufania do samego siebie jako przedsiębiorcy, poprzez lepsze poznanie swoich mocnych stron, ale także ograniczeń i podniesienie świadomości jak z nimi pracować.
 • Rozwój umiejętności w obszarze zarządzania, podejmowania decyzji, komunikacji, rozwiązywania problemów.
 • Wsparcie przy podejmowaniu decyzji, coach pomaga przedsiębiorcy w analizie sytuacji, identyfikacji możliwych opcji wyboru i podejmowaniu mądrych decyzji biznesowych.
 • Dostrzeżenie większej liczby możliwych opcji  i rozwiązań, dzięki wnoszeniu przez mentora nowej perspektywy.
 • Wzrost efektywności osobistej, lepsze wyniki w pracy, bardziej świadome i szybsze podejmowanie decyzji.
 • Utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i konsekwencji w realizacji celów.
 • Zredukowanie syndromu „ samotności szefa”, większa inteligencja emocjonalna, obniżenie poziomu stresu,  lepsze samopoczucie.
 
 

 UMÓW SIĘ

Team coaching, (coaching zespołu) to proces, w którym coach pracuje z zespołem, aby pomóc w osiągnieciu lepszych wyników, poprawieniu współpracy, rozwoju umiejętności komunikacji oraz efektywnego zarządzania konfliktami w zespole. Głównym celem team coachingu jest wzmocnienie zdolności zespołu do osiągania celów i efektywnej pracy razem, a także zwiększenie kreatywności zespołu.

Team coaching jest szczególnie korzystny w sytuacjach, w których zespół napotyka na trudności w pracy, musi poprawić wyniki lub konieczne jest zintegrowanie nowych członków zespołu.

Jest to także skuteczne narzędzie w procesie rozwoju zespołu oraz osiągania lepszych wyników w organizacji. Team coaching skupia się na rozwoju grupy ludzi i relacji między nimi.

 

Kiedy warto skorzystać z team coachingu:

 • Kiedy zespół się konstytuuje albo zmienia ( np. doszły nowe osoby) – warto wówczas zdefiniować wspólne cele, opracować zasady komunikacji, współpracy, rozwiązywania konfliktów oraz strategię działania.
 • Kiedy istnieje kryzys zaufania w zespole, członkowie zespołu nie wypowiadają się otwarcie podczas spotkań, nie wykazują zaangażowania we wspólne projekty, są skonfliktowani.
 • Kiedy brakuje w zespole jasno wytyczonych celów i wspólnej wizji, a tym samym spójnej strategii działania, członkowie zespołu „nie grają do jednej bramki”.
 • Kiedy brakuje motywacji i zaangażowania w pracę lub jest ono nierówno rozłożone wśród członków zespołu.
 • Kiedy zespół czuje potrzebę stworzenia planów i działań rozwojowych oraz zidentyfikowania obszarów, w których powinien się doskonalić.

Ze względu na swoją złożoność procesy team coachingowe dopasowuję do potrzeb i oczekiwań organizacji.

Umów się na niezobowiązującą rozmowę na temat team coachingu.

 
 

 UMÓW SIĘ

Umów się na niezobowiązującą sesję próbną

Administratorem danych jest Ewa Trzcińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Rozwoju Biznesu Ewa Trzcińska. Wysyłając wiadomość, przekazujesz nam dane zawarte w formularzu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności osadzonej na tej stronie internetowej.