MASTERMIND  – to metoda pracy w małych 5-6 osobowych grupach, której członkowie wspierają się wzajemnie w dążeniu do celu i realizowaniu wyzwań. Jest to formuła spotkań, której propagatorem był Napoleon Hill. Istotą pracy jest stworzenie stałej grupy osób, które spotykają się regularnie, przez okres co najmniej kilku miesięcy, aby wspierać się wzajemnie w realizacji indywidualnych celów rozwojowych. Członkowie grupy dzielą się swoim doświadczeniem, rozmawiają o wyzwaniach i problemach, z którymi się borykają i przede wszystkim otrzymują wsparcie pozostałych członków grupy. Każde spotkanie zawiera także element merytoryczny. Jest to wiedza z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania i przywództwa, dostosowana do specyfiki i potrzeb konkretnej grupy.

Spotkania odbywają się w odstępach 2-3 tygodniowych przez okres od 6 miesięcy do 2 lat.

Proponujemy pracę w następujących grupach MASTERMIND:

 

Tworzę swój biznes –   to grupa dla osób, które właśnie rozpoczęły swoją działalność gospodarczą, albo dopiero myślą    o założeniu własnego biznesu. Koncentrujemy się na tych obszarach, które są najtrudniejsze na początku drogi. Uczestnicy dostają wiedzę oraz wsparcie, aby pokonywać pierwsze trudności związane z podjęciem decyzji o założeniu własnej firmy. Często jest to praca z ograniczającymi przekonaniami, poszukiwanie swoich mocnych stron i diagnozowanie obszarów do rozwoju. Zastanawiają się jak budować swój biznes w oparciu o pasję oraz wartości i jak łączyć to z potrzebami rynku. Tworzą model biznesowy  i strategię firmy. Udział w grupie daje możliwość wymiany doświadczeń, przedyskutowania swoich problemów czy wątpliwości z osobami, które doskonale te problemy znają oraz rozumieją i służą swoja wiedzą i radą. Członkowie grupy motywują się wzajemnie do realizacji swoich celów biznesowych.  

Najbliższa edycja grupy startuje: 12 października 2021. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapisz się na niezobowiązujące spotkanie online – wypełnij formularz:    Wypełnij formularz

 

Rozwijam swój biznes – to grupa dla doświadczonych przedsiębiorców, którzy z jakiegoś powodu potrzebują wsparcia w dalszym prowadzeniu bądź rozwijaniu swojej firmy. Są to najczęściej trudności związane z zarządzaniem ludźmi, zmieniającą się sytuacją rynkową np. pojawienie się konkurencji czy wzrastające oczekiwania klientów. W ostatnim czasie był to kryzys związany z pandemią.  Często jest to także poszukiwanie równowagi między życiem prywatnym, a  pracą i układanie na nowo priorytetów. Wielu przedsiębiorców bardzo mocno czuje ciężar odpowiedzialności na swoich barkach, co prowadzi do spadku motywacji i wypalenia zawodowego.

Najbliższa edycja grupy startuje: 26 października 2021. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapisz się na niezobowiązujące spotkanie online – wypełnij formularz:    Wypełnij formularz

 

Rozwijam kompetencje menedżerskie – to grupa dla menedżerów i liderów zespołów, którzy czują się wypaleni zawodowo, a także osamotnieni ze swoimi problemami i wyzwaniami. Ostatnie miesiące związane z pracą w warunkach pandemii nasiliły te odczucie. To liderzy zostali wystawieni na największą próbę w obliczu kryzysu. Poza koniecznością podejmowania decyzji pod presją czasu, w nieprzewidywalnych i niestabilnych warunkach rynkowych, często musieli zadbać o stworzenie optymalnych warunków i poczucie bezpieczeństwa swoich ludzi. To oni, obarczeni odpowiedzialnością za efekty, starali się wspierać i motywować swoje zespoły, aby dostosować działania firmy do zmieniającej się rzeczywistości. Udział w grupie pozwala nawiązać wspierające relacje, tak ważne dla osiągnięcia stabilności emocjonalnej. Praca w grupie pomaga pokonywać problemy i mierzyć się z wyzwaniami, pozwala redukować stres i utrzymywać wewnętrzną motywację.

Najbliższa edycja grupy startuje: 27 października 2021. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapisz się na niezobowiązujące spotkanie online – wypełnij formularz:   Wypełnij formularz

 

Jakie korzyści daje udział w grupie MASTERMIND:

 

Istotą efektywności pracy w grupie jest zbudowanie wysokiego poziomu zaufania między członkami grupy, bo tylko wówczas, będzie gotowość do pracy nie tylko na poziomie zadaniowym, ale także emocjonalnym czy nawet duchowym. Ważne jest zatem, aby była ona prowadzona przez doświadczonego, znającego zasady procesu grupowego moderatora, która od początku zadba o odpowiedni kontrakt i będzie czuwał nad przebiegiem całego procesu.

 

Klienci o pracy z nami:

Inspiracja, motywacja, wiedza, pozytywna dyscyplina i fantastyczna relacja!

Te wszystkie słowa, kryją za sobą szereg pozytywnych doświadczeń, dzięki „pracy” w grupie MM zorganizowanej i moderowanej przez Ewę.

„Praca” napisałam z przymrużeniem oka, bo chociaż efekty realizacji wyznaczonych przez nas celów są realne, mierzalne i satysfakcjonujące  to z pewnością dzięki procesowi, grupie i umiejętności Ewy był to czas przyjemny, pełen uśmiechu, dystansu z podejściem kreatywnym w szukaniu rozwiązań i mobilizacji do działania, a nie koncentracji na wysiłku lub napotkanych przeszkodach, jak to czasem bywa w pracy na co dzień.

Zdecydowałam się uczestniczyć w grupie Mastermind w czasie uzupełniania moich kwalifikacji i kompetencji w celu zmiany profilu zawodowego. Był to dla mnie czas wytężonej pracy nad sobą, poszukiwania ścieżki biznesowej i odpowiedzi na wiele ważkich pytań. Dzięki grupie mogłam spojrzeć na moje pomysły z lotu ptaka, zatrzymać się i zastanowić nad priorytetami, utrzymując jednocześnie kierunek podążania za wyznaczonymi celami, tak aby je osiągnąć!

Ewa jest osobą pełną ciepła i empatii, posiada niezwykłą umiejętność zadawania trafnych pytań, czasem wymagających mocnej refleksji. Dzięki nim oraz narzędziom do pracy własnej (wyciągała je jak z „rękawa”) pomagała nam zbliżyć się do realizacji naszych celów. Zawsze przygotowana merytorycznie, wspierała każdego z nas i służyła pomocą.

Polecam tę formę rozwoju, nawet jako stały element wzrostu zawodowego. Jest to czas efektywnej  pracy  w gronie inspirujących osób, dopingujących sobie nawzajem (efekt synergii),  samodyscypliny wynikającej z rytmu i zaangażowania własnego, a przede wszystkim przyjemny czas celebracji każdego sukcesu (swojego i innych)!

Sylwia

 

Jak napisać rekomendację komuś, komu zawdzięcza się rozwój firmy? Na spotkania Mastermind trafiłam na początku pandemii, pracując jako freelancer na umowę o dzieło, w trudnym momencie, gdy klienci przestali się odzywać. Dziś kończę drugą edycję z założoną spółką, z działającym modelem biznesowym, z gronem zadowolonych klientów i poczuciem, że mój biznes działa. Jak to się stało? Na spotkaniach Mastermind pracowałam na konkretnych celach. Nauczyłam się, jak je wyznaczać i jak do nich dążyć? Dostałam wsparcie doświadczonego Coacha ( Ewa Trzcińska) oraz innych przedsiębiorców. To nie są tylko spotkania, gdzie sobie pogadamy i nic z tego nie wynika. Nauczyłam się, jak mam pracować i jak budować mój biznes, żeby z półrocza na półrocze rósł i powiększał się!

Ewelina

 

To było dla mnie niesamowite doświadczenie – mieć wsparcie od innych kobiet – przedsiębiorczych – które są na innym etapie budowania biznesu, z doświadczeniem w innych obszarach.  Na spotkania grupy raz w miesiącu przez prawie pół roku za każdym razem czekałam z niecierpliwością. Dla mnie głównym problemem na tym etapie działalności było łączenie życia zawodowego i rodzinnego – jako dla matki dwójki dzieci pełen etat i powrót do pracy nie jest łatwy.  Działalność gospodarcza była rozwiązaniem w tej sytuacji.

Podczas wspólnej pracy zrozumiałam, że własna jednoosobowa działalność gospodarcza, aby mogła się rozwijać wymaga też poświęcania więcej czasu, a prowadzenie biznesu nie jest prostą sprawą. Zobaczyłam jak bardzo brakuje mi też współpracowników, bo wartością są dla mnie właśnie kontakty z innymi ludźmi. Dzięki grupie MASTERMIND taką możliwość miałam. I za to gorąco Ewie dziękuję i polecam ją, jeśli chcą Państwo odpowiedzieć sobie na pytania zawodowe, rozwinąć biznes, zrobić lifting swojego biznesu, budować i wzmacniać zespół pracowników. Na pewno w takiej grupie narodzą się nowe pomysły i zostaną przepracowane podstawowe problemy, które w jakikolwiek sposób blokują w działalności. Na pewno nie jest to zakończenie drogi, bo przecież człowiek rozwija się przez całe życie i warto mieć wokół siebie takich ludzi jak Ewa, która swoją wiedzą, doświadczeniem i profesjonalizmem potrafi wesprzeć na ścieżce rozwoju zawodowego. Dziękuję.

Anna