Świat zmienia się dzisiaj szybciej niż kiedykolwiek wcześniej: wpływ mediów społecznościowych, globalizacja, niepewność polityczna i gospodarcza, wszystko to sprawia, że zmienia się także rzeczywistość biznesowa. Wzrasta konkurencja, rosną potrzeby klientów, zmieniają się oczekiwania pracowników. Stare sposoby zarządzania przestają dzisiaj działać. Przedsiębiorcy stoją dziś przed wyzwaniem: jak budować stabilny biznes w niestabilnym świecie?

Executive coaching – proces wsparcia dla kadry zarządzającej oraz właścicieli firm. 

To program ukierunkowany na rozwój biznesu. Istotą procesu jest precyzyjne wyznaczanie celów, zarówno operacyjnych dla organizacji jak i rozwojowych dla lidera. W procesie koncentrujemy się na zdiagnozowaniu mocnych i słabych stron przedsiębiorcy. Pozwala nam to wyznaczyć obszary do rozwoju. Poszukujemy także nowych możliwości. Pracujemy  z przekonaniami, które bardzo często determinują sposób działania przedsiębiorców i mają ogromny wpływ na efektywność podejmowanych działań oraz decyzji. Coaching pozwala liderom uwolnić nową energię, przywraca motywację. Efektem pracy coachingowej jest zmiana stylu zarządzania, co ma bezpośredni wpływ na rezultaty biznesowe.

 

Coaching menadżerski – program dla kadry kierowniczej oraz liderów zespołów.

To także propozycja dla tych osób, które przygotowują się do roli menadżera. W procesie koncentrujemy się na wzmacnianiu kompetencji z zakresu zarządzania zespołem takich jak: otwarta komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, delegowanie zadań, wyznaczanie celów oraz podnoszenie efektywności działania zespołu. Wspieramy menadżera w budowaniu swojego autorytetu. Rozwijamy umiejętności radzenie sobie ze stresem. Istotą procesu jest budowanie odpowiedzialności menadżera i ułatwienie mu odnalezienia się w swojej roli.

 

Jakie są efekty pracy z coachem?

– istotą coachingu jest precyzyjne wyznaczanie celów, zarówno operacyjnych dla organizacji jak i rozwojowych dla menadżera, co pozwala już w znacznym stopniu ukierunkować działania i skupić się na najważniejszych obszarach.

– cele mierzone są za pomocą konkretnych wskaźników efektywności, które w wymierny sposób pokazują korzyści dla organizacji.

– przedsiębiorca/menadżer w procesie coachingu przygląda się swoim mocnym i słabym stronom i uczy się w oparciu o własne doświadczenie. Sam wybiera najlepsze dla siebie rozwiązania wyznacza priorytety i konsekwentnie je realizuje. Wzmacnia to jego motywację.

– badania rynkowe pokazują, że coaching w biznesie jest procesem o wiele bardziej efektywnym niż szkolenia.

 

Jak wygląda proces coachingowy ? 

Zaczynamy od bezpłatnej sesji kontraktowej, na której omawiamy specyfikę coachingu , badamy potrzeby organizacji i menadżerów oraz przedstawiamy wzajemne oczekiwania.

Kolejne sesje odbywają się w odstępach 7-14 dni, zaczynamy od wytyczenia celu na proces, a następnie pracujemy  w obszarach poszerzania świadomości, planowania działań, identyfikacji zasobów i wzmacniania kompetencji.

Ostatnia sesja przeznaczona jest na wyciąganie wniosków i podejmowanie zobowiązań. Cały proces trwa zwykle od 3 do 6 miesięcy.

 

Klienci o pracy z nami: 

Bez przekonania do coachingu, z dużym dystansem dałem się wciągnąć w serię pytań. Co gorsza pytań trafionych i bezlitośnie oczekujących na konkretną odpowiedź.  Ewa to miła, spokojna osoba jednocześnie konkretna i wymagająca. Z wieloletnim doświadczeniem na wysokich stanowiskach, doskonale rozumie zasady działania przedsiębiorstwa i poszczególnych jego elementów. Pozwala jej to na zadawanie jeszcze bardziej precyzyjnych i trafionych pytań. Po kilku sesjach okazało się, że odpowiedzi na pytania oraz zadania zadawane przez Ewę ułożyły nieco inny schemat mojego codziennego działania oraz funkcjonowania firmy. Przede wszystkim w prosty sposób, czytelnie pokazały gdzie pojawiają się największe błędy w zarządzaniu moim czasem i firmą.
Usługi oferowane przez Ewę Trzcińską Coach Biznesu mogę zarekomendować jako bardzo profesjonalne, wychwytujące najistotniejsze problemy, które w moim przypadku blokowały dalszy rozwój firmy.

Sebastian