Nasz zespół

Ewa Trzcińska

Executive & team coach / Konsultant biznesu / Przedsiębiorca

Profil zawodowy:

Ponad 25 lat z sukcesem współzarządzam firmą produkcyjną, która jest dziś liderem w swojej branży na rynku międzynarodowym. Praca z wymagającymi klientami, kierowanie zespołem oraz wdrażanie strategii rozwoju, wymagało ode mnie ciągłego poszukiwania inspiracji i stawiania sobie wciąż nowych wyzwań.

 

Przez lata szukałam idealnego modelu zarządzania i bliski jest mi model partnerski, w którym świetnie sprawdzają się techniki coachingowe i facylitacyjne.

 

Założyłam Centrum Rozwoju Biznesu, gdzie z pasją, dzielę się  swoją wiedzą i doświadczeniem                   w obszarze zarządzania. Pomagam przedsiębiorcom i managerom odnosić sukcesy i budować swój autorytet lidera. Wzmacniam efektywność zespołów.

Obszary specjalizacji:

 • Wspieram młodych przedsiębiorców w budowaniu unikalnych modeli biznesowych i wzmacnianiu pozycji na rynku.
 • Wpieram managerów w budowaniu swojego autorytetu i odpowiedzialnego przywództwa.  Pracuję              z nimi nad wzmacnianiem kompetencji z zakresu zarządzania zespołem takich jak:
  – otwarta komunikacja oparta na zaufaniu,
  – rozwiązywanie konfliktów,
  – delegowanie zadań,
  – wyznaczanie celów i angażowanie zespołu do ich realizacji,
  – podnoszenie efektywności działania zespoł
 • Pomagam budować efektywne zespoły. Projektuję i realizuję warsztaty i procesy coachingowe w obszarach:
  – technik komunikacji,
  – budowania zaufania oraz
  – wspólnych wartości.

Jako coach:  pracuję przede wszystkim w obszarze przekonań i wartości oraz budowania pewności siebie. Daję wsparcie, inspirację i motywację do działania. Pracuję w modelu GROW, zgodnie ze standardami ICF.

Jako trenerka i mentorka: dzielę się swoją wiedzą praktyczną, podpartą rzetelną wiedzą naukową, w zakresie: tworzenia strategii i modeli biznesowych, sprzedaży, negocjacji, zarządzania i budowania zespołu.

Moje wartości:

W relacjach cenię szczerość, zaufanie i szacunek, bez względu na to, czy dotyczą sfery osobistej czy zawodowej. Te wartości tworzą fundament do bycia sobą. A gdy czujemy swobodę w wyrażaniu swoich opinii i emocji i nie musimy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, całą naszą energię możemy przekierować na takie tory jak: efektywna komunikacja, kreatywne myślenie i skuteczne działanie. To daje solidny fundament do bycia autentycznym, odważnym liderem. Jest to także ważne w pracy w zespole, bo wtedy możemy się od siebie uczyć, dawać sobie motywację, a także wspierać się w trudnych chwilach. Pracując w zespole z takimi wartościami, możemy osiągnąć dużo więcej niż działając w pojedynkę.

Wykształcenie:

 • Jestem absolwentką kierunku Zarzadzanie i Przywództwo Uniwersytetu SWPS oraz Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ukończyłam Studium Zawodowe Coacha Biznesu oraz Coaching Zespołowy i Grupowy w Pracowni NOVO.
 • W swojej pracy wykorzystuję umiejętności trenerskie, skończyłam Akademię Trenerów Sprzedaży oraz facylitacyjne – mam za sobą kurs według metodyki Process Iceberg w Centrum Facylitacji.

Sylwia Kostrubiec

Certyfikowany Coach / Szkoleniowiec/ Mentor Sprzedaży

Profil zawodowy:

Odkąd sięgam pamięcią, praca z ludźmi, kontakty i relacje międzyludzkie zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym są moją pasją. Ogromną satysfakcję i motywację do działania daje mi towarzyszenie innym oraz wspieranie ich w rozwoju i osiąganiu sukcesów, czego potwierdzeniem jest wysoko spozycjonowany mój talent wg Gallupa  tj. Rozwijanie Innych ( 2 pozycja w TOP5) .

 

Od 15 lat pracuję z ludźmi i dla ludzi. Jako manager zespołu, szef sprzedaży, przedsiębiorca pomagałam  pracownikom osiągać ponad przeciętne wyniki, wyznaczać coraz ambitniejsze cele i stawiać kolejne kroki w rozwoju. Prowadziłam szkolenia dla zespołów sprzedażowych zwiększające ich skuteczność i kompetencje bazując również na własnych wieloletnich doświadczeniach w pozyskiwaniu klienta B2B.

 

Obecnie jako Life & Bussines coach prowadzę sesje indywidualne i grupowe zarówno w obszarach biznesowych, zawodowych, jak i osobistych, motywując, mobilizując i wspierając innych do skutecznego przeprowadzania zmian lub realizacji celów.

 

Ważnym obszarem mojej pracy jest też mentoring dla działów sprzedaży  w obszarze strategii i zarządzania sprzedażą oraz pozyskiwania klienta korporacyjnego B2B.

 

Motto jakie przyświeca mi w pracy z ludźmi to Być wiatrem w skrzydła ludzkiego potencjału.

Obszary specjalizacji:

 • Life Coaching / coaching osobisty:
  – podejmowanie decyzji zawodowej lub osobistej.
  – chaos w głowie, poczucie zagubienia, poszukiwanie kierunku w swoim życiu
  – konflikty w relacjach z bliskimi, współpracownikami, innymi
  – praca nad poczuciem własnej wartości
  – zwiększenie motywacji do działania w życiu
  – zwiększenie pewności siebie i zaufania do siebie
  – oswajanie zmiany, radzenie sobie ze zmianą, która nastąpiła lub jest w trakcie
  – szukanie balansu między życiem rodzinnym i zawodowym
 • Coaching kariery:
  – wyznaczanie celów zawodowych
  – przygotowanie do powrotu na rynek pracy po przerwie np. urlopie wychowawczym
  – przygotowanie do zmiany stanowiska (awans) lub pracy z etatu na działalność i odwrotnie
  Business coaching:
  – umiejętność lepszego radzenia sobie ze stresem w pracy
  – komunikacja w zespole i poprawne relacje międzyludzkie
  – efektywne zarządzanie energią własną
  – podniesienie umiejętności miękkich
  – dostrzeganie mocnych i słabych stron, talentów i wykorzystanie ich potencjału
  – zwiększenie umiejętności sprzedażowych i zarządzania zespołem sprzedażowym z wykorzystaniem przekonań, postawy i motywacji wewnętrznej.

Odpowiedzialność i zaufanie to dla mnie kluczowe wartości w pracy i w budowaniu wspierających relacji. Stale pogłębiam swoją wiedzę. Pracuję w oparciu o standardy etyczne Izby Coachingu oraz poddaję swoją pracę profesjonalnej superwizji. Praktykuję też uważność, aby moi klienci czuli się przy mnie widziani i słyszani.

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie:

 • Ukończyłam  Kurs Praktyka Coachingu FIDERATIO
 • Jestem magistrem inżynierem  agrobiznesu SGGW
 • Od 15 lat pracuję z ludźmi i dla ludzi
 • Przez 8 lat  jako Manager Sprzedaży oraz Szef Sprzedaży Korporacyjnej pracowałam z największymi firmami w Polsce, odpowiadając za pozyskiwanie klientów, wyniki sprzedaży (wzrosty 30 % rok do roku) oraz zbudowanie, zarządzanie i szkolenie kilkudziesięcioosobowego zespołu sprzedażowego.
 • Jako przedsiębiorca wprowadziłam 2 marki z branży beauty na powierzony mi  rynek od „zera”.
 • Mam doświadczenie zarówno korporacyjne jak i prowadzenia własnego biznesu.   Znam smak sukcesu, ale także porażki i nauczyłam się z niej podnosić.

Prywatnie – jestem żoną dobrego męża i mamą dwójki wyczekanych dzieci. Dobrze rozumiem wyzwania i konflikty wewnętrzne związane z rodzicielstwem ( i jego brakiem) oraz łączeniem wielu ról. Ładuję baterie przez kontakt z naturą oraz bliskimi mi ludźmi. Uwielbiam „fenomen poranka” szczególnie nad polskim morzem i nocne rozmowy o tym, co „głęboko w sercu”.